Privacy Policy

Amour de vie geeft veel om de privacy van de klant. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over de klant en haar gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen de gegevens van de klant nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Amour de vie. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18-08-18, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens van de klant door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij de gegevens opslaan en hoe wij de gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten de klant heeft met betrekking tot de door de klant aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Als er vragen zijn over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Verzenden en logistiek

PostNL
Als de klant een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om het pakket bij de klant te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij de naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL de gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van HBM office Support. Wij delen de naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot de bestelling van de klant. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. De persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. HBM Office Support is tot geheimhouding verplicht en zal de gegevens van de klant vertrouwelijk behandelen. HBM office Support gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken de gegevens van de klant uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die de klant verstrekt. Wij gebruiken de gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als de klant gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op verzoek van de klant – op een later moment contact op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. De gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de gegevens van de klant zolang zij klant van ons is. Dit betekent dat wij het klantprofiel bewaren totdat de klant zelf aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als de klant dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Verkeersgegevens

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

We registreren een IP-adres, we installeren een cookie, en registreren het klikgedrag. Tevens wordt er een analyse van de navigatie op onze website uitgevoerd. Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden bekeken, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

Vanwege die nieuwe AVG wet verbergen we de IP adressen.  Wanneer IP-masking is ingeschakeld, verwijdert Google Analytics de laatste acht cijfers van IP4-adressen en de laatste 80 bits van IPv6-adressen van de bezoeker voordat deze worden gebruikt en opgeslagen. Dit gebeurt op de website zelf dus aan de bron, hierdoor komen de gegevens niet terecht in Google Analytics.

Beveiliging

De persoonlijke gegevens van de klanten worden door ons veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor een bestelling, als voor een klantlogin. Hierbij maken wij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Niemand kan weliswaar absolute veiligheid garanderen, maar wij beschermen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van gegevens door onbevoegden.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij de klant daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Amour de vie
Jol 19-39
8243 EV Lelystad
T 06 229 412 58 E info@amourdevie.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
L.M.C. Meijer

Nieuwsbrief

Meld je aan op onze nieuwsbrief en wees als eerste op de hoogte van de nieuwste updates en leuke acties!
Aanmelden
© 2018 - 2022 Amourdevie.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel